NAŠE DOMINANTNÍ STRÁNKY

Nebojíme se žádné výzvy, nejvíce silnými se ovšem cítíme v oblasti automatizované výroby a optické detekce.

OPTICKÝ DESIGN

Optika je velmi rozsáhlé téma. Může se v něm jednat o stavbu dalekohledu, kontrolu provedení procesu ve výrobě, optický senzor, ale také optimalizování laserových procesů. Tohle téma je nám nejbližší, protože s sebou přináší nové výzvy a nové technologie.

MECHANICKÝ DESIGN

V tomto tématu si obzvláště věříme, protože náš konstruktérský tým je při své práci velmi přemýšlivý a má cit pro dotahování věcí k funkčnosti. Již při tvorbě sestavy myslíme na její funkčnost a pohodlné sestavení. Předcházíme tak pouhému čekání po vymodelování, zda bude či nebude fungovat.

SOFTWARE

V našem softwarovym týmu jsou lidé, u kterých je těžké odhadnout, jestli je pro ně vývoj stále prací nebo koníčkem. Programátoři mají často svůj svět, ve kterém se cítí komfortně a dosahují skvělých výsledků.

KOMPLETACE CELKU

Naše společnost vznikla z obyčejné party vývojářů, kteří měli sen pracovat na svých projektech. Je těžké to popisovat jako práci, protože když někoho práce baví tolik jako nás, tak se tomu práce říkat nedá. Pointa vycházející z tohoto textu je taková, že jsme spolu všichni zvyklý bezproblémově komunikovat napříč všemi obory. Je totiž zřejmé, že pokud spolu např. programátor a mechanický designér nekomunikují, nemusí dojít k nejlepšímu výsledku.

DOTAŽENÍ DO CÍLE

Díky již zmíněnému textu víte, že nemusíte mít strach z nedotažených/nedomyšlených projektů. Máme časté porady, komunikaci na denní bázi a skvělý projektový managament.

PROTOTYPEM TO NEKONČÍ

Díky zkušenostem z praxe a selskému rozumu také víme, že je potřeba zákazníka podpořit i v případě, kdy chce dotáhnout námi vymyšlený produkt do sériové výroby. Zde je potřeba myslet na všechno. Tento druh podpory od nás také dostanete.

Přejít nahoru