POPIS SPOLEČNOSTI

Společnost Motion Electronics se specializuje na výzkum a vývoj technologických řešení pro své zákazníky. Naše služby jsou zaměřeny na pomoc větším firmám, ale i podnikatelům (OSVČ), kteří nemají dostatečné kapacity či odborné znalosti pro samostatný vývoj specifických produktů.

Typický zákazník společnosti Motion Electronics může být jakákoli firma nebo podnikatel, který potřebuje vyvinout unikátní technologické řešení.

Příklad činnosti:

Pokud firma potřebuje kontrolovat své výrobky pomocí infračervené (IR) kamery a na trhu není dostupné vhodné řešení, vyvineme pro ni prototyp IR kamery. Tato kamera například umožní nahlédnout do uzavřených prostor, jako je sporák v kuchyňské lince, kde standardní noční vidění selhává. Společnost Motion Electronics nejen navrhne a vytvoří tento prototyp, ale také poskytne veškerou dokumentaci a návody potřebné k jeho používání. Výsledkem je prodej vývojové služby nebo omezeného počtu prototypů, které zákazník může využít pro své potřeby.

Dalším příkladem je situace, kdy firma pracuje na vývoji zařízení, které vyžaduje specifický komponent, jako je objektiv, tištěný spoj nebo jakýkoli jiný specializovaný díl, který není dostupný na trhu nebo je příliš nákladný. V tomto případě vyvineme pro zákazníka komponent na míru jejich potřebám, včetně konstrukce a potřebných výpočtů. K tomu poskytneme kompletní dokumentaci, aby zákazník věděl, jak daný komponent vyrábět a implementovat do svého zařízení.

Kromě vývoje jednotlivých komponent a prototypů nabízíme také kompletní vývoj a realizaci celých systémů. Pokud například firma potřebuje zařízení, které bude malé a bude zasílat SMS upozornění pokaždé, když kolem určité oblasti prolétne orel, můžeme tento systém vyvinout od A do Z. Zákazník nám poskytne své požadavky a rozpočet a my zajistíme, že do předem stanoveného termínu bude mít plně funkční zařízení splňující všechny definované parametry. Tento systém zahrnuje návrh, vývoj, výrobu a kompletaci, aby byl připraven k okamžitému použití.

Hlavním produktem společnosti Motion Electronics jsou tedy zakázky na vývoj na míru podle specifických požadavků zákazníka.

Přejít nahoru